:: راهنمای ارسال فرمت پوستر مقاله


راهنمای ارسال فرمت پوستر مقاله

شرکت کنندگان محترمی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است، لازم حداکثر تا روز شنبه 4 آذر ماه نسبت به آماده سازی فایل ارائه پوستر اقدام نمایند.

دریافت فرمت ارائه پوستر مقاله

ابعاد پوستر 50 در 70 می باشد

کاغذ تحریر


پس از آماده سازی فایل چاپ شده  را به نشانی پستی زیر ارسال نمایئد.
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، ساختمان مرکز رشد، واحد 14 - کدپستی : ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱

در صورتیکه روز برنامه در محل حضور خواهید داشت لطفا فایل چاپ شده پوستر را همراه داشته باشید.

راهنمای شرکت کنندگان

لینک سامانه ها

اطلاعیه نحوه ارسال فرمت مقالات

فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.6)